Wynagrodzenie

Obsługa prawna przedsiębiorców oraz jednostek samorządu terytorialnego

Model 1:

Usługi prawne rozliczane są na podstawie kalkulacji godzin świadczonych usług prawnych oraz uzgodnionej stawki godzinowej

Model 2:

Z tytułu świadczonych usług prawnych należne jest uzgodnione wynagrodzenie ryczałtowe, przy ustalonej maksymalnej liczbie godzin świadczenia usług prawnych. Po przekroczeniu ustalonego limitu godzin prace rozliczane są zgodnie z preferencyjnymi stawkami godzinowymi