Zakres usług

Prowadzimy kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców oraz jednostek samorządu terytorialnego

Specjalizujemy się w zakresie:

 • przygotowywanie umów na gruncie procedur FIDIC, doradztwo w trakcie ich wykonywania;
 • doradztwo w sprawach związanych z ochroną środowiska;
 • doradztwo w sprawach związanych z inwestycjami drogowymi
 • doradztwo w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowań przetargowych;
 • opracowywanie i weryfikacja dokumentacji przetargowej;
 • reprezentowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą i przed sądem;
 • świadczenie pomocy na rzecz wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie przygotowywania ofert, uzupełnień i wyjaśnień, odwołań i skarg do sądu, a także reprezentowania przed Krajową Izbą Odwoławczą i przed sądem
 • doradztwo i udział w negocjacjach z uwzględnieniem wyboru optymalnych i bezpiecznych dla Klienta rozwiązań;
 • przygotowywanie wszelkich umów związanych z działalnością przedsiębiorcy;
 • obsługa korporacyjna;
 • opracowywanie opinii i analiz prawnych;
 • bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych;
 • sprawy związane z prawem cywilnym, w szczególności prawem zobowiązań oraz dochodzeniem roszczeń wynikających z umów handlowych;
 • sprawy sądowe i egzekucyjne
 • kompleksowa obsługa w zakresie negocjowania i realizacji kontraktów na usługi projektowe oraz nadzoru inwestorskiego;
 • pomoc prawna w ramach procesu projektowania i uzyskiwania pozwoleń
 • doradztwo w zakresie uzyskiwania świadczeń z tytułu ubezpieczeń, reprezentowanie w postępowaniu sądowym;
 • prowadzenie postępowania mediacyjnego na etapie przesądowym, jak również w wyniku skierowania przez sąd;
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniu mediacyjnym;
 • opiniowanie umów w zakresie klauzul mediacyjnych;
 • przygotowywanie oraz opiniowanie projektów ugody